Bedi­en­ingsas­sis­tent (BAS)

Let op: vanaf het nieuwe school­jaar 2019 is de nieuwe meth­ode voor BAS & KAS beschik­baar.
Bek­ijk hier wat er vernieuwd wordt! Onder­staande info betreft de infor­matie over de huidige leer­lijn voor BAS & KAS.

BAS, voor iedereen die de basis van het mooie bedi­en­ingsvak willen leren! Met het diploma SVH Bedi­eningas­sis­tent kan iemand aan de slag in de bediening.

Klik op één van onder­staande but­tons om verder te nav­igeren naar de onderde­len die bij BAS horen.

Leer­mid­de­len

Leer­lijn

Exa­men

Pri­jsstelling

Bestellen

bas

SVH logo footer 01