Keuke­nas­sis­tent (Kas)

KAS, voor iedereen die aan de slag wil in de keuken en als keuke­nas­sis­tent de eerste stap­pen in het koksvak wil zetten! Met dit diploma kan iemand aan de slag in de keuken var­iërend van een eet­café tot een keuken van een groot hotel. Bin­nen de duidelijke kaders van de func­tie kan KAS in elke bedri­jfs­for­mule uit de voeten.

Klik op één van onder­staande but­tons om verder te nav­igeren naar de onderde­len die bij KAS horen.

Leer­mid­de­len

Leer­lijn

Exa­men

Pri­jsstelling

Bestellen

kas

SVH logo footer 01